3

home2

trein2

trips2

tuinin

zaterdag 12 juli, Horta, rondrit Brussel en Gaasbeek

 

We beginnen met een vleugje cultuur, het woonhuis met atelier (1898-1901) van de architect Victor Horta in de Amerikaansestraat in Sint-Gillis. Het huis is een hoogtepunt van Art Nouveau architectuur en ook een afspiegeling van de standenmaatschappij van weleer. Er zijn gescheiden entreehallen voor de familie en deftige bezoekers enerzijds en personeel en leveranciers anderzijds. Ook de trappenhuizen zijn gescheiden. De muren zijn van geglazuurde stenen, het interieur en veel van het meubilair zijn nog authentiek en speciaal voor dit huis gemaakt. Andere meubelen zijn wel ontworpen door Horta, maar uit andere gebouwen afkomstig. Het huis had centrale verwarming en reeds vroeg elektriciteit. Ambachtelijke kunst en uitingen van industriele productie (gietijzer) gaan samen. De tuin is nog steeds een puinhoop. Ook in dit huis mag niet worden gefotografeerd. In de kelder zijn maquettes te zien van door Horta ontworpen gebouwen, die nu verdwenen zijn.

 

Het huis en atelier van Victor Horta

Het huis en atelier van Victor Horta

 

In de hierna volgende stadsrondrit per bus met als motto ''Van bloempot tot stadspark'', georganiseerd door Brukselbinnenstebuiten, komen cultuur en natuur weer samen. Onze stadsgids voert ons langs prachtige voorbeelden van groenelementen in de stad. Bij elk groenelement hoort een verhaal over de ontstaansgeschiedenis, ingepast in een breder verhaal over de sociale en economische ontwikkelingen in Belgie en in Brussel in het bijzonder.

 

Tegenover de Zavelkerk ligt een parkje, de Kleine Zavel, dat volgens de principes van de vrijmetselarij is ontworpen. In de plattegrond zijn de attributen van deze beweging te herkennen. Het parkje is ontworpen als de liberale tegenhanger van de katholieke kerk aan de overkant. Het wordt omgeven door een reeks zuilen op elk waarvan een beeldje staat dat een bepaald ambacht moet voorstellen.

 

Het parkje De Kleine Zavel

Het parkje De Kleine Zavel

 

De beeldjes rond De Kleine Zavel stellen beroepen voor, op de achtergrond het Justitiepaleis

De beeldjes rond De Kleine Zavel stellen beroepen voor, op de achtergrond het Justitiepaleis

 

De ruimtelijke ingrepen in de periode van Leopold II bepalen nog steeds het uiterlijk van delen van Brussel. De koning streefde naar een stad met allure, tot uiting komend in triomfantelijke lanen met afsluitende triomfbogen (Cinquentenaire/Jubelpark), en deinsde er niet voor terug om arbeiderswijken met de grond gelijk te maken om ter plaatse villabouw te stimuleren. Zodoende kwamen prachtige groene longen tot stand. En met de afbraak van hun woningen verdwenen ook de arme mensen uit het zicht.

 

Het Terkamerenbos bestaat uit een bos en een park in Engelse landschapsstijl. In het park bevindt zich de voormalige abdij van Ter Kameren.

 

De abdij van Ter Kameren

De abdij van Ter Kameren

 

Heel aardig is de tuinstad Watermaal-Bosvoorde, gebouwd naar het voorbeeld van de garden cities in Engeland. De (kleine) huizen staan fraai in het groen en de lanen worden omzoomd door Japanse kerselaars, die maar een beperkte periode mooi zijn.

 

Watermaal-Bosvoorde is een typische tuinstad

Watermaal-Bosvoorde is een typische tuinstad

 

We krijgen tijd om op eigen houtje het stadscentrum te verkennen. Het grote aantal chocolaterieen valt ons in positieve zin op.

 

Daarna gaan we naar Gaasbeek in Vlaams Brabant. Het kasteel ligt fraai in het Pajottenland, een vriendelijk heuvellandschap. We komen echter voor de moestuin, die door de Vlaamse overheid wordt onderhouden en is ingericht als een levend museum van oude fruitrassen en (vergeten) groenten. Prachtige vruchtbomen omzomen de paden en we krijgen onderricht in de verschillende groeivormen: hoog- en laagstam en leivormen als palmetten, cirkels, zelfs horizontaal groeiende takken vlak boven de grond.

 

In de moestuin van kasteel Gaasbeek

In de moestuin van kasteel Gaasbeek

 

De Clapp's Peer in leivorm

De Clapp's Peer in leivorm

 

Vanuit de baroktuin van Gaasbeek wordt een uitzicht geboden op het Pajottenland

Vanuit de baroktuin van Gaasbeek wordt een uitzicht geboden op het Pajottenland

 

Het kasteel Gaasbeek met een rand van de baroktuin, in de andere rand is het jaartal 1918 aangegeven

Het kasteel Gaasbeek met een rand van de baroktuin, in de andere rand is het jaartal 1918 aangegeven

 

Onze chauffeur rijdt ons langs het Atomium, getooid met de Belgische vlag en met de bovenste bol als voetbal uitgemonsterd om de Rode Duivels te steunen, en zo komen we weer in het hotel. We eten in de Beenhouwersstraat en bestormen menige chocolaterie.

 

Het Atomium is supporter van de Rode Duivels, ook nog na het Wereldkampioenschap

Het Atomium is supporter van de Rode Duivels, ook nog na het Wereldkampioenschap

 

Naar 11 juli, Meise en Villa Van Buuren      Naar 13 juli, Sous Bois, Annevoie en Hoegaarden