Westerwolde, Zaterdag 15 juli

We hebben heerlijk geslapen en het ontbijt is voortreffelijk. We pakken onze vouwfietsen uit de auto en beginnen aan onze fietstocht die ruim 50 kilometer in beslag zou nemen. De variatie in het landschap valt op de fiets goed te ervaren. Akkers met tarwe, voederbieten, aardappelen en opvallend veel vezelhennep worden afgewisseld door bossen, weilanden en op tal van plaatsen het beekdal van de weer natuurlijk stromende Ruiten A. De lage oeverzones langs de Ruiten A zijn deels gras- en hooiland, deels natuurgebied. Deze zones staan periodiek onder water en zodoende heeft het stroomgebied een enorm waterbergend vermogen.

Akkers bij Sellingen   Op deze es wordt vezelhennep geteelt   De Ruiten A bij Vlagtwedde
         
Fietspad bij Vlagtwedde   De Ruiten A   Opbouw van het landschap: Ruiten A, hooilanden en hogere gronden
         

De hogere gronden laten zich deels herkennen als esgronden, met hun kenmerkende bolle vorm. De boerderijen liggen aan de rand en liggen dus lager in het landschap. We zien roggevelden met daarin korenbloemen. De nederzetting Smeerling is beschermd dorpsgezicht. De boerderijen liggen verstrooid rond de brink, maar ze lijken niet meer in (agrarisch) bedrijf.

Op de es wordt rogge geteeld, met korenbloemen   Es met lager gelegen boerderij in Smeerling   Dal van de Ruiten A tussen Smeerling en Vlagtwedde
         
Joodse begraafplaats van Bourtange   Vestingwerken van Bourtange   Bourtange
         

Via Vlagtwedde bereiken we de vesting Bourtange. ''Tange'' betekent zandrug, de vesting is gebouwd op een zandrug die in oost-westrichting door het toenmalig veenmoeras loopt. Vijandelijke legers zouden via die zandrug het noorden van Nederland hebben kunnen bereiken (niet gehinderd door het veenmoeras) en dus werd op de zandrug de vesting Bourtange gesticht. In de jaren 1980 is de vesting gereconstrueerd en een ware kermisattractie geworden. We fietsen weer snel verder en volgen de waterlopen die zijn gegraven om de vestinggrachten steeds van voldoende water te kunnen voorzien.

Vaarten moeten de watertoevoer voor de vestinggrachten van Bourtange verzekeren   Stroomdal van de Ruiten A bij Jipsinghuizen   Langs het fietspad
         

In Jipsinghuizen zien we een beeld dat is opgericht ter herinnering aan de arbeiders in de werkverschaffing. Voor hen was het leven hier een hel. Het beeld is wel mooi, maar de relatie met de werkverschaffing is niet erg duidelijk.

Stroomdal van de Ruiten A   Monument voor de arbeiders in de werkverschaffing in Jipsinghuizen   Boerderij in Ter Borg
         

Het is al vrij laat als we ons melden bij een restaurant in Sellingen. Te laat zelfs voor de keuken en we rijden door naar het Boshuis in Ter Apel, waar we weer van harte welkom zijn.

naar overzicht trips 2022 en 2023             naar zondag 16 en maandag  17 juli