Nadering van Smeerling langs de es

Lang weekend Westerwolde en omstreken 14 t/m 17 juli 2023

We hadden al langere tijd het plan om een weekend door te brengen in het B&B De Eendepoel in Sellingen in Westerwolde. De Eendepoel is een boerderij uit 1914 die op de Rijksmonumentenlijst staat. Het B&B wordt gedreven door Johan en Albert. Er zijn twee kamers in het B&B, wij kregen de kamer Acacia. Het erf van de boerderij wordt aan de ene kant begrensd door Acacia's, vandaar.

Westerwolde is een streek in de zuidoosthoek van de provincie Groningen. Landschappelijk sluit het gebied aan op Drenthe. Zandruggen worden er afgewisseld door voormalige veenmoerassen en dito heidevelden en het gebied wordt doorsneden door riviertjes, met als landschappelijke uitschieter de Ruiten A. De Ruiten A is, zoals vele riviertjes en beken in Nederland, in de jaren 1930 rechtgetrokken, ''genormaliseerd'', en voorzien van stuwen. Door deze maatregelen kon het hemelwater sneller afgevoerd worden richting Dollard. De werkzaamheden werden uitgevoerd door cultuurmaatschappijen, in het kader van de werkverschaffing. Inmiddels zijn die maatregelen weer grotendeels ongedaan gemaakt, de Ruiten A mag weer meanderen, de stuwen zijn weggehaald, de oevers teruggegeven aan de natuur. Het riviertje mag weer haar gang gaan en het resultaat mag er zijn, zoals we hebben ervaren op onze fietstocht van ruim 50 kilometer waar we de Ruiten A steeds tegenkwamen.

Landbouwgronden langs de Ter Apelerstraat bij Sellingen   De Ruiten A bij Vlagtwedde   Boerderij in Ter Borg
         

De veenmoerassen zijn verdwenen door de turfwinning en veranderd in landbouwgrond. De heidevelden werden, eveneens in het kader van de werkverschaffing in de jaren 1930, ontgonnen, ''in cultuur gebracht'', en zijn veranderd in uitgestrekte akkers.

 

naar overzicht trips 2022 en 2023                 naar vrijdag 14 juli